Instytut Świecki Misjonarki Miłości Nieskończonej

Hasło: DEUS CARITAS EST- BÓG JEST MIŁOŚCIĄ!
 (1 J 4,8).              

 Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu a Bóg trwa w nim.
(1 J 4,16)
 "Miłość! Oto słowo, które ma być przekazywane duszom. Jest bowiem potężnym lekarstwem na zło, które niszczy, jest ogniem gorejącym, które rozpali ten zimny, egoistyczny świat. Miłość  jest twoją nadzieją..."!
(Matka Ludwika Małgorzata Claret de la Touche)