Aktualności

"Młode wino, nowe bukłaki"Ukazał się w języku polskim nowy dokumentu Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: Młode wino, nowe bukłaki - poświęcony analizie sytuacji życia konsekrowanego w 50 lat po Soborze Watykańskim II. Dokument ten został wydany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

List z okazji 70-lecia Provida Mater Ecclesia

W 2017 roku obchodzimy 70. rocznicę Konstytucji Apostolskiej "Provida Mater Ecclesia".  Dokument ten został wydany 2 lutego 1947 r. przez papieża Piusa XII, poprzez który zostały ustanowione w Kościele instytuty świeckie.
Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała z tej okazji 4 czerwca list poświęcony tożsamości instytutów świeckich w Kościele.

Polskie tłumaczenie listu


Spotkanie w Kielcach

Dnia 12 czerwca 2017 r. w Kielcach  na XVIII Targach Sacroexpo odbyło się spotkanie Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich i Męskich, Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych oraz po raz pierwszy obecna była Przewodnicząca KKIŚ. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.
Zebrani wysłuchali konferencji M. Jolanty Olech nt. nowego dokumentu Kongregacji ds. życia konsekrowanego"Per vino nuovo otri nuovi" (Dla nowego wina nowe bukłaki), poświęconego analizie sytuacji życia konsekrowanego w 50 lat po Soborze Watykańskim II. Polskie tłumaczenie tego dokumentu ukaże się jesienią.
W czasie spotkania ustalono również, że we wrześniu  2018 r. na Jasnej Górze odbędzie się III Kongres Osób Konsekrowanych.