Aktualności

Zaproszenie na Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego

Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego - odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2015 r. w Lublinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14. Sympozjum rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą św. w Katedrze Lubelskiej, a zakończy wieczorem ok. godz. 18.00 Nieszporami.

Program poniżej
PROGRAM Sympozjum - plik PDF do pobrania

 

PROGRAM Sympozjum
4. Konferencji Przełożonych Wyższych Instytutów Życia Konsekrowanego
Lublin 21-23 kwietnia 2015 r.

Temat: W JEDNOŚCI UOBECNIAĆ CHRYSTUSA W ŚWIECIE

21 kwietnia - wtorek - Spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością

9.00 MSZA ŚW. w katedrze lubelskiej (oprawa liturgiczna - Wspólnoty Jerozolimskie)
- Ks. Arcybiskup dr Stanisław Budzik , Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL

11.00 - 11.30 Otwarcie Sympozjum w auli Ks. Kard. Wyszyńskiego KUL:

- Ks. prof.dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL
- Ks. Abp dr Stanisław Budzik, Metropolita Lub., W. Kanclerz KUL
- M. Leticja Niemczura, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ

11.30 - 12.15 Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła (VC 29-34) - Ks.prof.dr hab. Krzysztof Pawlina

12.15 - 13.00 Konsekrowani do pełnienia misji (VC 72) - O. prof.dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap

13.00-14.45 Obiad w stołówce KUL

15.00 Prezentacja wprowadzająca do Koronki - SS. Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik
Koronka do Bożego Miłosierdzia - O.Piotr Chojnacki OCist, opat z Mogiły

15.15 - 16.00 Przypatrzmy się powołaniu naszemu - Ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz

16.00 - 16.45 Kościół w trosce o tożsamość Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego
- O.prof.dr hab. Marek Saj CSsR

16.45 - 17.15 Przerwa

17.15 - 18.00 Wyzwania współczesnej epoki a aktualność duchowości, charyzmatów i misji
życia konsekrowanego
- Ks.prof.dr hab. Andrzej Maryniarczyk


18.15 - 19.00 Adoracja w kościele akademickim - Siostry klauzurowe

22 kwietnia 2015 - środa - Przeżywać teraźniejszość z pasją

8.00 -12.00 Spotkania i praca w grupach w różnych klasztorach Lublina
1/ OO.Karmelici Bosi; 2/ XX.Marianie; 3/ OO.Dominikanie; 4/ OO.Kapucyni,
ul. Krakowskie Przedmieście; 5/ XX.Pallotyni, Sławinek; 6/ SS.Urszulanki UR,

ul.Narutowicza; 7/ OO.Jezuici, przy KUL; 8/ XX.Sercanie,Fundacja JP II, ul. Leszczyńskiego.

Temat:Wyzwania współczesnej epoki a aktualność duchowości, charyzmatów i
misji życia konsekrowanego. Bogactwo, trudności i perspektywy (VC 63):
duchowość, charyzmat, misja.

8.00 MSZA ŚW.

9.00-10.00 Dyskusja

10.00-10.30 Przerwa na kawę

10.30-12.00 Dyskusja

Przejście przez miasto na KUL

12.30 - 13.30 Obiad w stołówce KUL

13.30 - 15.30 Zebranie plenarne poszczególnych Konferencji PW

15.30 - 16.00 Przerwa

16.00 - 17.30 Wnioski i sugestie z pracy w grupach

W podsumowaniu próba odpowiedzi: Jak dziś możemy działać razem dla wypełnienia
misji zachowując różnorodność charyzmatów i żyjąc głęboką duchowością?

- prowadzenie: P.Jolanta Szpilarewicz - przewodnicząca KKIŚ,
M.Weronika Sowulewska - przewodnicząca KPŻZK

17.30-18.30 Raut w stołówce KUL

19.00 Wspólny dom - widowisko teatralne - prowadzenie: Ks. Mariusz Lach sdb, aula KUL

23 kwietnia - czwartek - Przyjąć przyszłość z nadzieją

8.30 - 9.00 Medytacja - prowadzenie Ks.prof. Mirosław WróbelKUL, aula KUL

9.00 - 9.45 Pierwszeństwo formacji dla ciągłej odnowy duchowej i apostolskiej
- Ks.prof.dr hab. Marek Chmielewski KUL

9.45 - 10.30 Duszpasterstwo powołaniowe wobec nowych wyzwań (VC 64)

- Ks. Biskup Marek Solarczyk

10.30 - 11.00 Przerwa

11.00- 11.45 Formacja początkowa i stała, wspólnotowa i apostolska w dynamice
wierności (VC 65-71) -
O.prof. dr hab. Jacek Kiciński
Zwiedzanie Muzeum KUL

12.30 -13.30 MSZA ŚW. w kościele akademickim (oprawa liturgiczna - OO. Benedyktyni)
- Ks. Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce

13.30 - 15.00 Obiad w stołówce KUL

15.15 - 17.00 Debata: Współczesne wyzwania dla życia konsekrowanego (VC 87-95)
- prowadzenie: O.prof. dr hab. Jacek Kiciński

Uczestnicy debaty : Vice-marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Państwo Wiesława i Lech Stefanowie, P. Iwona Schymalla, P. Prof. dr hab. Alina Rynio KUL

17.00 Podsumowanie Sympozjum

- M . Leticja Niemczura CSSJ, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ
- O. Janusz Sok CSsR, Przewodniczący KWPZM

17.30 Nieszpory w kościele akademickim

- prowadzenie - Beata Bodzioch - studenci muzykologii KUL