Aktualności

Życzenia Wielkanocne 2016

Zmartwychwstanie
Zbudź się, o śpiący,
i powstań z martwych,
a zajaśnieje ci Chrystus. (Ef 5, 14)
 

W Chrystusie Bóg wydał samego siebie i dał nam przykład miłości, objawił nam prawo miłości, które polega na tym, żeby siebie oddać. (...) Chrystus oddał swoje życie i otrzymał życie od Ojca, życie uwielbione. Taką drogę ukazał nam Chrystus i taką drogą musimy iść wszyscy.
Tajemnica paschalna określa istotny program i treść naszego życia chrześcijańskiego. Musimy ciągle dokonywać tego przejścia ze śmierci do życia, musimy ciągle realizować tę postawę ofiary dawania siebie, poświęcania siebie. W miarę jak będziemy tę postawę realizowali, będzie w nas wzrastało nowe, Boże życie.
A kiedy w końcu oddamy Bogu swoje życie z miłości w godzinie śmierci, wtedy otrzymamy pełnię nowego życia, z naszej śmierci wyniknie zmartwychwstanie.

ks. Franciszek Blachnicki


Niech przeżywanie misterium paschalnego będzie dla nas realnym doświadczeniem przejścia ze śmierci do nowego życia,
a doświadczenie miłosiernej miłości Ojca, który ofiarował swojego Syna napełni nas prawdziwą radością i gotowością do posiadania siebie w dawaniu siebie Bogu i bliźnim.
Z modlitewną pamięcią,

Jolanta Szpilarewicz
Przewodnicząca Krajowej Konferencji
Instytutów Świeckich


Krościenko, Triduum Paschalne 2016