Aktualności

FORUM MŁODYCH W RZESZOWIE

wokół encykliki "Laudato si' papieża Franciszka Czy i jak "czynimy sobie Ziemię kochaną"?

W dniach 16 - 18.09.2016 w Domu Diecezjalnym "Tabor", w Rzeszowie odbyło się "Forum Młodych" instytutów świeckich istniejących w Polsce. Spotkanie to ma już swoją wieloletnią tradycję, a tym razem zorganizowane zostało przez instytut świecki Chrystusa Króla, pod patronatem honorowym biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby.

W Forum brały udział przedstawicielki dziewięciu instytutów świeckich. Temat przewodni spotkania brzmiał: "Encyklika Laudato si' papieża Franciszka inspiracją dla osób świeckich żyjących radami ewangelicznymi, w tym radą ubóstwa". Z zaangażowaniem i troską nad encykliką pochylał się o. Stanisław Jaromi OFMConv, który przedstawiał ją jako list Papieża do świata, do ludzi dobrej woli, jako nowy hymn stworzenia pisany w duchu myśli św. Franciszka. O. Jaromi prezentował, czym jest według ,,Laudato si" ekologia integralna oparta na właściwej antropologii i na zasadzie dobra wspólnego. Ekologia, która uwzględnia style życia nie ulegające nadmiernemu konsumpcjonizmowi, ale promujące zdrową pokorę i radosną wstrzemięźliwość. Zostałyśmy zaproszone do dyskusji, dzielenia się na temat naszej odpowiedzialności za stworzenie, do refleksji, czy "czynimy sobie Ziemię kochaną".

Nasze doświadczenia jako osób świeckich praktykujących radę ubóstwa wskazywały na to, iż nie jesteśmy obojętne na nadmierne marnotrawstwo zasobów świata i opowiadamy się za skromnym stylem życia, ale przede wszystkim dostrzegamy Stwórcę w Jego dziełach, a zwłaszcza w najmniejszych i zagrożonych. Potrzebujemy jednak ciągłego nawrócenia i odnowy naszej wrażliwości na postępującą degradację świata ludzkiego i przyrodniczego.
W modlitwie chcemy dziękować Bogu za dar każdego życia, za piękno otaczającego nas świata oraz prosić o odnowienie nas i Ziemi.

Forum Młodych stało się też okazją do radosnego spotkania w bogactwie osobowości i charyzmatów członkiń instytutów świeckich. Szczególnym gościem naszego spotkania była Przewodnicząca Rady Wykonawczej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (wł. CMIS) i zarazem Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich (KKIŚ), pani Jolanta Szpilarewicz. Podzieliła się z nami refleksjami dotyczącymi zgromadzenia generalnego CMIS w Rzymie, które miało miejsce pod koniec sierpnia br. Przedstawiła również kierunki prac nowowybranej, dziewięcioosobowej Rady Wykonawczej Światowej Konferencji mające służyć pogłębieniu tożsamości świeckich konsekrowanych i ich misji w świecie. Ucieszyłyśmy się wspólnym byciem i otoczyłyśmy panią Jolę również modlitwą, prosząc aby Pan Bóg błogosławił jej w wypełnianiu powierzonych zadań.