Aktualności

Boże Narodzenie 2016

swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu,
abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu.

 

(z 7. prefacji na niedziele zwykłe)

 

 

Boże Narodzenie jest szczególnym objawieniem miłosierdzia Boga Ojca

dla każdego człowieka.

 

Życzę, abyśmy nieustannie doświadczając mocy Bożego miłosierdzia

sami stawali się jego narzędziami i głosili łaskę i prawdę,

których pełnię przyniósł nam umiłowany Boży Syn, Jezus Chrystus.

 

Życzę, abyśmy wszystkie wydarzenia, które przyniesie Nowy Rok 2017

przeżywali razem z Bożą Matką, Królową Polski, Niewiastą Zwycięską.

 

 

 

Jolanta Szpilarewicz

   Przewodnicząca KKIŚ