Aktualności

Materiały z Forum Młodych

Dostępne są nagrania z Forum Młodych Instytutów Świeckich, które odbyło się w dniach 22-24 września w Milanówku. Organizatorem tegorocznego spotkania był Świecki Instytut Dominikański z Orleanu, który udostępnił homilie i konferencje  wygłoszone przez zaproszonych gości.