Aktualności

Forum Młodych

 "Idźcie i głoście" to temat Forum Młodych Instytutów Świeckich, które odbyło się w dniach 22-24.09.2017r.  w Milanówku, w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sług Jezusa.

Czytaj więcej: Forum Młodych

"Młode wino, nowe bukłaki"Ukazał się w języku polskim nowy dokumentu Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: Młode wino, nowe bukłaki - poświęcony analizie sytuacji życia konsekrowanego w 50 lat po Soborze Watykańskim II. Dokument ten został wydany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

List z okazji 70-lecia Provida Mater Ecclesia

W 2017 roku obchodzimy 70. rocznicę Konstytucji Apostolskiej "Provida Mater Ecclesia".  Dokument ten został wydany 2 lutego 1947 r. przez papieża Piusa XII, poprzez który zostały ustanowione w Kościele instytuty świeckie.
Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała z tej okazji 4 czerwca list poświęcony tożsamości instytutów świeckich w Kościele.

Polskie tłumaczenie listu