Aktualności

Zaproszenie na Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego

Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego - odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2015 r. w Lublinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14. Sympozjum rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą św. w Katedrze Lubelskiej, a zakończy wieczorem ok. godz. 18.00 Nieszporami.

Program poniżej
PROGRAM Sympozjum - plik PDF do pobrania

Czytaj więcej: Zaproszenie na Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest "czasem łaski" (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: "My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował" (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Jednak bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność - gdy ja mam się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło.

Kiedy lud Boży nawraca się na Jego miłość, znajduje odpowiedzi na te pytania, które nieustannie stawia mu historia. Jednym z najpilniejszych wyzwań, któremu chcę poświęcić uwagę w tym Orędziu, jest globalizacja obojętności.

Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga jest realną pokusą także dla nas, chrześcijan. Dlatego potrzebujemy słuchać w każdym Wielkim Poście nawoływania proroków, którzy podnoszą głos i nas przebudzają.

Czytaj więcej: Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Apel o modlitwę i przeciwdziałanie handlowi ludźmi

8 lutego tego roku w całym Kościele Powszechnym będzie obchodzony Pierwszy Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi.
Jego inicjatorami są międzynarodowe unie przełożonych generalnych: żeńskich i męskich.
Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy na świecie jest 21 mln ofiar handlu ludźmi. Od początku swego pontyfikatu Papież Franciszek wzywa do eliminacji tego haniebnego zjawiska. Kierując się jego wezwaniami i wspierani przez niego, zakonnice i zakonnicy wyszli z inicjatywą Dnia, który w tym roku odbędzie się pod hasłem "Zapalić światło przeciwko handlowi ludźmi".
Na obchody nieprzypadkowo wybrano wspomnienie liturgiczne św. Józefiny Bakhity, sudańskiej niewolnicy, która po uwolnieniu wstąpiła do zgromadzenia kanosjanek.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Konferencji Episkopatu Polski.