Aktualności

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2017

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem.

Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga ?całym swym sercem? (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

Czytaj więcej: Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2017

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2017

W święto ofiarowania Pańskiego, a zarazem w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w imieniu Rady Wykonawczej KKIŚ łączę się ze wszystkimi
członkami instytutów świeckich w modlitwie wdzięczności za dar powołania do życia w świecie, całkowicie poświęconego Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Spojrzenie Boga z miłością na każdą i każdego z nas przenosimy również na nasze wspólnoty instytutowe, których charyzmat pociągnął nas i związał relacją posłuszeństwa z Kościołem.

Życzę wszystkim, abyśmy trwając wiernie w tym przymierzu oblubieńczej miłości, otwierali się coraz bardziej na przemieniającą moc Chrystusa, który uzdalnia nas do składania życia w ofierze, do umierania dla siebie by żyć dla Boga i dla braci. Życzę, aby postawa dobrowolnego dawania siebie promieniowała na otaczający nas świat nadzieją i radością.

Niech na drodze powołania każdego z nas wspiera nas Maryja, bezgranicznie oddana Chrystusowi przez miłość oblubieńczą, całkowicie uczestnicząca w Jego trosce o Kościół, aby był chwalebny, święty i nieskalany.

Jolanta Szpilarewicz, przewodnicząca KKIŚ


Załączony tekst Ojca Świętego Franciszka, skierowany do pracowników Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z okazji zebrania plenarnego 28 stycznia 2017 r. niech będzie dla nas przypomnieniem, że ,"przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas" (por. 2 Kor 4, 7). Niech będzie także źródłem inspiracji do intensywniejszych i
nowych zaangażowań.

Drodzy bracia i siostry,

Jest dla mnie powodem do radości, że mogę przyjąć was dzisiaj, w czasie gdy jesteście zebrani na Sesji Plenarnej, aby podjąć refleksję na temat wierności i odejść. Pozdrawiam Kardynała Prefekta i dziękuję mu za skierowane słowa  prezentacji; pozdrawiam was wszystkich wyrażając moje uznanie dla waszej pracy i posługi na rzecz życia konsekrowanego w Kościele.

Temat jaki wybraliście jest bardzo ważny. Możemy śmiało powiedzieć, że w obecnym momencie wierność została wystawiona na próbę; potwierdzają to statystyki, które badaliście. Stanęliśmy wobec "krwotoku", który osłabia życie konsekrowane i życie całego Kościoła. Odejścia w życiu konsekrowanym martwią

nas. To prawda, że niektórzy odchodzą w akcie uczciwości, bo rozpoznają, po poważnym rozeznaniu, że nigdy nie posiadali powołania; jednak u innych z biegiem czasu spada poczucie wierności, często w niewiele lat od profesji wieczystej. Co się stało? 

Jak słusznie to podkreślacie, wiele jest czynników, które warunkują wierność w tym, co można nazwać zmianą epokową, a nie tylko epoką zmian, w której trudne okazuje się podejmowanie zobowiązań poważnych i definitywnych.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2017

Boże Narodzenie 2016

swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu,
abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu.

 

(z 7. prefacji na niedziele zwykłe)

 

 

Boże Narodzenie jest szczególnym objawieniem miłosierdzia Boga Ojca

dla każdego człowieka.

 

Życzę, abyśmy nieustannie doświadczając mocy Bożego miłosierdzia

sami stawali się jego narzędziami i głosili łaskę i prawdę,

których pełnię przyniósł nam umiłowany Boży Syn, Jezus Chrystus.

 

Życzę, abyśmy wszystkie wydarzenia, które przyniesie Nowy Rok 2017

przeżywali razem z Bożą Matką, Królową Polski, Niewiastą Zwycięską.

 

 

 

Jolanta Szpilarewicz

   Przewodnicząca KKIŚ