Aktualności

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest "czasem łaski" (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: "My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował" (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Jednak bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność - gdy ja mam się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło.

Kiedy lud Boży nawraca się na Jego miłość, znajduje odpowiedzi na te pytania, które nieustannie stawia mu historia. Jednym z najpilniejszych wyzwań, któremu chcę poświęcić uwagę w tym Orędziu, jest globalizacja obojętności.

Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga jest realną pokusą także dla nas, chrześcijan. Dlatego potrzebujemy słuchać w każdym Wielkim Poście nawoływania proroków, którzy podnoszą głos i nas przebudzają.

Czytaj więcej: Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Apel o modlitwę i przeciwdziałanie handlowi ludźmi

8 lutego tego roku w całym Kościele Powszechnym będzie obchodzony Pierwszy Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi.
Jego inicjatorami są międzynarodowe unie przełożonych generalnych: żeńskich i męskich.
Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy na świecie jest 21 mln ofiar handlu ludźmi. Od początku swego pontyfikatu Papież Franciszek wzywa do eliminacji tego haniebnego zjawiska. Kierując się jego wezwaniami i wspierani przez niego, zakonnice i zakonnicy wyszli z inicjatywą Dnia, który w tym roku odbędzie się pod hasłem "Zapalić światło przeciwko handlowi ludźmi".
Na obchody nieprzypadkowo wybrano wspomnienie liturgiczne św. Józefiny Bakhity, sudańskiej niewolnicy, która po uwolnieniu wstąpiła do zgromadzenia kanosjanek.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

BOŻE NARODZENIE 2014

"Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę,
tak twój Budowniczy ciebie poślubi,
i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy,
tak Bóg twój tobą się rozraduje".
(Iz 62,5)

 

W nadchodzące święta Bożego Narodzenia, przeżywane w kontekście Roku Życia Konsekrowanego, który Ojciec Święty Franciszek ogłosił w Kościele powszechnym, przyjmijmy dar Syna Jednorodzonego z wdzięcznością i radością. "W Nim sam Bóg przychodzi do nas by nas przyjąć, przygarnąć, przemienić i odnowić". (Oto Pan przybywa, ks. F. Blachnicki).

Niech pełne zachwytu zamyślenie nad Tajemnicą Wcielenia Syna Bożego ożywi w nas wdzięczność za dar powołania i gorliwość w wiernym naśladowaniu Jego sposobu życia. Przyjęcie w Synu Jednorodzonym daru miłości Ojca niech uzdalnia nas do bycia profetycznym znakiem, przypominającym ludziom o ostatecznym przeznaczeniu wszystkich do wejścia w wieczną wspólnotę miłości z Chrystusem.

Życzę, aby każdy dzień nowego roku 2015 był napełniony obecnością Boga przez Jezusa Chrystusa, i aby przez kolejne dni roku prowadziła nas Matka Boża i święci, którzy przez zjednoczenie z Chrystusem już na ziemi przeżywali pełnię życia.

Z serdecznym pozdrowieniem i duchową łącznością w modlitwie,

Jolanta Szpilarewicz
Przewodnicząca Krajowej Konferencji
Instytutów Świeckich w Polsce