Aktualności

W Rzymie obradowała Światowa Konferencja Instytutów Świeckich

W dniach 21 - 25 sierpnia 2016 w Rzymie obradowała Światowa Konferencja Instytutów Świeckich. Zgromadziła ona prawie 100 przewodniczących generalnych Instytutów Świeckich z 25 krajów i różnych kontynentów. Tematem  spotkania była formacja członków a szczególna ich tożsamość w Kościele. Doświadczeniem formacji dzielili się członkowie instytutów działających w Europie, Azji, Afryce.

W otwarciu zgromadzenia uczestniczył kard. Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego.
Zdjęcie Kardynała
W wypowiedzi dla radia watykańskiego Ksiądz Kardynał przypomniał, że

"Tożsamość  instytutów jest świecka, życie konsekrowane pośród świata. Niekiedy przeżywa się to we wspólnocie, niekiedy samotnie, często w normalnym życiu zawodowym, w zależności od powołania, ale zawsze pośród świata, a zatem niczym zaczyn, jak coś, co zasiewa ziarno Ewangelii i rozwija je w społeczeństwie od środka. Członkowie tych instytutów nie należą do struktur kapłańskich czy do zgromadzeń zakonnych, ale są włączeni w całkiem normalne życie rodzin i świata. W tym sensie jest to konsekracja świecka. Ich rola jest o tyle ważna, że dziś nie możemy już nikomu narzucać siłą ewangelizacji, możemy jedynie dawać świadectwo życia chrześcijańskiego w sposób konsekwentny i głęboki. W ten sposób nasze życie chrześcijańskie przyciąga innych. Na tym polega znaczenie instytutów świeckich, autentyczne świadectwo naśladowania Chrystusa i wierności swej konsekracji."

Radio Watykańskie - nagranie dotyczące światowego zgromadzenia instytutów świeckich.

Życzenia Wielkanocne 2016

Zmartwychwstanie
Zbudź się, o śpiący,
i powstań z martwych,
a zajaśnieje ci Chrystus. (Ef 5, 14)
 

W Chrystusie Bóg wydał samego siebie i dał nam przykład miłości, objawił nam prawo miłości, które polega na tym, żeby siebie oddać. (...) Chrystus oddał swoje życie i otrzymał życie od Ojca, życie uwielbione. Taką drogę ukazał nam Chrystus i taką drogą musimy iść wszyscy.
Tajemnica paschalna określa istotny program i treść naszego życia chrześcijańskiego. Musimy ciągle dokonywać tego przejścia ze śmierci do życia, musimy ciągle realizować tę postawę ofiary dawania siebie, poświęcania siebie. W miarę jak będziemy tę postawę realizowali, będzie w nas wzrastało nowe, Boże życie.
A kiedy w końcu oddamy Bogu swoje życie z miłości w godzinie śmierci, wtedy otrzymamy pełnię nowego życia, z naszej śmierci wyniknie zmartwychwstanie.

ks. Franciszek Blachnicki


Niech przeżywanie misterium paschalnego będzie dla nas realnym doświadczeniem przejścia ze śmierci do nowego życia,
a doświadczenie miłosiernej miłości Ojca, który ofiarował swojego Syna napełni nas prawdziwą radością i gotowością do posiadania siebie w dawaniu siebie Bogu i bliźnim.
Z modlitewną pamięcią,

Jolanta Szpilarewicz
Przewodnicząca Krajowej Konferencji
Instytutów Świeckich


Krościenko, Triduum Paschalne 2016

Życzenia Świąteczne

"Nie bójcie się!
Oto zwiastuję Wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan."  /Łk 2, 10-11/

 

Przepełnieni szczęściem

 

Niech wierne naśladowanie Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego będzie naszą radością!
Otoczmy miłością Dzieciątko Jezus i uczmy się od Niego jak być ludźmi miłosierdzia.
Z serdecznymi życzeniami obfitości Bożych darów radości, miłości i pokoju.

Życzy

Jolanta Szpilarewicz

Przewodnicząca
Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich