Aktualności

BOŻE NARODZENIE 2014

"Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę,
tak twój Budowniczy ciebie poślubi,
i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy,
tak Bóg twój tobą się rozraduje".
(Iz 62,5)

 

W nadchodzące święta Bożego Narodzenia, przeżywane w kontekście Roku Życia Konsekrowanego, który Ojciec Święty Franciszek ogłosił w Kościele powszechnym, przyjmijmy dar Syna Jednorodzonego z wdzięcznością i radością. "W Nim sam Bóg przychodzi do nas by nas przyjąć, przygarnąć, przemienić i odnowić". (Oto Pan przybywa, ks. F. Blachnicki).

Niech pełne zachwytu zamyślenie nad Tajemnicą Wcielenia Syna Bożego ożywi w nas wdzięczność za dar powołania i gorliwość w wiernym naśladowaniu Jego sposobu życia. Przyjęcie w Synu Jednorodzonym daru miłości Ojca niech uzdalnia nas do bycia profetycznym znakiem, przypominającym ludziom o ostatecznym przeznaczeniu wszystkich do wejścia w wieczną wspólnotę miłości z Chrystusem.

Życzę, aby każdy dzień nowego roku 2015 był napełniony obecnością Boga przez Jezusa Chrystusa, i aby przez kolejne dni roku prowadziła nas Matka Boża i święci, którzy przez zjednoczenie z Chrystusem już na ziemi przeżywali pełnię życia.

Z serdecznym pozdrowieniem i duchową łącznością w modlitwie,

Jolanta Szpilarewicz
Przewodnicząca Krajowej Konferencji
Instytutów Świeckich w Polsce

Spotkanie członkiń Instytutów Świeckich z diecezji Lubelskiej

W sobotę 15 listopada 2014 r. w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie członkiń Instytutów Świeckich z diecezji Lubelskiej.

W programie:

  • jutrznia,
  • różaniec za zmarłe członkinie IŚ z prezentacją niektórych sylwetek,
  • spowiedź,
  • konferencja,
  • Msza św. a po niej mała agapa z wymianą informacji i doświadczeń.

Spotkanie odbyło się w domu Instytutu Miles Jezu, a przewodniczył mu wikariusz bpa ds życia konsekrowanego ks. dr Andrzej Krasowski.

"Życie z wiary" - zaproszenie na I edycję sesji studyjno-formacyjnych

 zaproszenie

 

 List przewodni:

Polskie Towarzystwo Teologiczne
Sekcja Teologii Życia Konsekrowanego


Czcigodni i Drodzy,

mamy zaszczyt zaprosić na I edycję sesji studyjno-formacyjnych z cyklu "Życie z wiary".

Ich celem będzie ukazywanie istoty i bogactwa życia konsekrowanego w optyce teologicznej, czyli od strony jego źródła, jakim jest relacja z Chrystusem i z Kościołem oraz wynikająca z tego rola i misja w Kościele i w świecie. Zawsze, ale w dzisiejszych czasach szczególnie, odczuwamy potrzebę ponownego odkrycia natury powołania i umiejscowienia go w obiektywnym i życiodajnym gruncie. Są nimi Boży plan, rozpoznawany w Jego słowie, i liturgia - początek i środowisko powołania oraz jego wzrostu. W tym kontekście rozpoznajemy życie konsekrowane jako nieodzowny, komplementarny i zawsze aktualny stan w Kościele, który nadaje mu świeżości i zapewnia ukierunkowanie ku Pełni, do której wszyscy zostaliśmy stworzeni i zaproszeni.
    W najbliższej sesji zatytułowanej "CHRZEST - PRZYMIERZE - KONSEKRACJA", której program w załączeniu, zwrócimy uwagę na podstawowe założenia życia konsekrowanego, do których zawsze należy się odwoływać przy odkrywaniu powołania, w jego dojrzewaniu i w kryzysach, które najczęściej polegają na zaćmieniu widzenia i praktycznego traktowania tego źródła, jakim jest chrzcielne przymierze z Bogiem. Dla konkretyzacji tego zagadnienia sięgniemy po ilustracje z życia świętych mniej lub bardziej znanych, by w ich osobistej relacji z Bogiem dostrzec realne funkcjonowanie wspomnianej triady: chrzest - przymierze - konsekracja.
    Na spotkanie zapraszamy nie tylko osoby konsekrowane, ale duchownych, świeckich i młodzież. Zachęcamy do dyskusji i do wspólnej modlitwy o powołania na rozpoczęcie sesji, by nie tylko intelektualnie, ale i duchowo szukać Bożego głosu i odpowiedzieć na niego w prawdzie Bożej woli. Mamy nadzieję, że mający się wkrótce rozpocząć Rok Życia Konsekrowanego i apel Ojca Świętego Franciszka o odrodzenie życia z wiary w nas wszystkich znajdzie choć cząstkę swojego spełnienia w tym naukowo-duchowym spotkaniu.
           Z nadzieją na spotkanie łączę pozdrowienia i modlitwę


                        s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR, prof. UPJPII
                                                                   Kierownik Sekcji Teologii Życia Konsekrowanego

wtorek, 21 października 2014r. godz. 16:00, Kraków, aula AWSD, ul. Pdzamcze 8

Zaproszenie z programem do pobrania - plik PDF.