Aktualności

Życzenia Wielkanocne 2016

Zmartwychwstanie
Zbudź się, o śpiący,
i powstań z martwych,
a zajaśnieje ci Chrystus. (Ef 5, 14)
 

W Chrystusie Bóg wydał samego siebie i dał nam przykład miłości, objawił nam prawo miłości, które polega na tym, żeby siebie oddać. (...) Chrystus oddał swoje życie i otrzymał życie od Ojca, życie uwielbione. Taką drogę ukazał nam Chrystus i taką drogą musimy iść wszyscy.
Tajemnica paschalna określa istotny program i treść naszego życia chrześcijańskiego. Musimy ciągle dokonywać tego przejścia ze śmierci do życia, musimy ciągle realizować tę postawę ofiary dawania siebie, poświęcania siebie. W miarę jak będziemy tę postawę realizowali, będzie w nas wzrastało nowe, Boże życie.
A kiedy w końcu oddamy Bogu swoje życie z miłości w godzinie śmierci, wtedy otrzymamy pełnię nowego życia, z naszej śmierci wyniknie zmartwychwstanie.

ks. Franciszek Blachnicki


Niech przeżywanie misterium paschalnego będzie dla nas realnym doświadczeniem przejścia ze śmierci do nowego życia,
a doświadczenie miłosiernej miłości Ojca, który ofiarował swojego Syna napełni nas prawdziwą radością i gotowością do posiadania siebie w dawaniu siebie Bogu i bliźnim.
Z modlitewną pamięcią,

Jolanta Szpilarewicz
Przewodnicząca Krajowej Konferencji
Instytutów Świeckich


Krościenko, Triduum Paschalne 2016

Życzenia Świąteczne

"Nie bójcie się!
Oto zwiastuję Wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan."  /Łk 2, 10-11/

 

Przepełnieni szczęściem

 

Niech wierne naśladowanie Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego będzie naszą radością!
Otoczmy miłością Dzieciątko Jezus i uczmy się od Niego jak być ludźmi miłosierdzia.
Z serdecznymi życzeniami obfitości Bożych darów radości, miłości i pokoju.

Życzy

Jolanta Szpilarewicz

Przewodnicząca
Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich

Sesja formacyjna z inicjatywy KKIŚ

W dniach 20 - 22 listopada 2015 r. w Częstochowie, z inicjatywy KKIŚ rozpoczął się cykl sesji formacyjnych, na które zaproszone zostały członkinie Instytutów Świeckich zatroskane o sprawy formacji w swoich Instytutach.

W pierwszej sesji wzięło udział około 60 osób z dwudziestu Instytutów Świeckich. Sesji przewodniczyła Siostra Aleksandra Huf - SSpS. Nicią przewodnią był temat rozeznawania powołania. Oprócz bardzo rzetelnej wiedzy Siostra - jako wieloletnia formatorka w swoim Zgromadzeniu, a zarazem kierownik duchowy - dzieliła się z nami ogromnym doświadczeniem. Wszystko to sprawiło, że czas wykorzystałyśmy nie tylko na słuchanie ale i na indywidualne rozmowy, a także na wyjaśnianie szeregu pojawiających się pytań. Nie brakło wspólnej i indywidualnej modlitwy, Mszy św., na którą rano udawałyśmy się na Jasną Górę. Nieobojętną była też radosna, a zarazem siostrzana atmosfera panująca wśród uczestniczek.