Aktualności

Spotkanie osób zaangażowanych w formację w instytutach świeckich

W pierwszy tegoroczny kwietniowy weekend miało miejsce w Częstochowie w Domu Pamięci Prymasa Wyszyńskiego spotkanie osób zaangażowanych w formację w instytutach świeckich.

W spotkaniu zorganizowanym przez KKIŚ udział wzięło 39 osób z 21 instytutów pochodzenia zagranicznego i krajowego. Program ramowy przewidywał wspólną i indywidualną modlitwę, konferencje, czas na dzielenie się doświadczeniami, szczególnie z dwuletniej szkoły formatorów w latach 2010-2012.

Czytaj więcej: Spotkanie osób zaangażowanych w formację w instytutach świeckich

Nominacja papieska

29 marca 2014 r. Ojciec Święty Franciszek wśród nowych członków Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego mianował Giorgio Mario Mazzola, Przewodniczącego instytutu świeckiego Cristo Re.

,,Iść przed siebie - znaczy mieć świadomość celu"

Formacyjny dzień skupienia w Częstochowie (28.02-2.03.2014)

Formacyjny dzień skupienia organizowany przez Krajową Konferencję Instytutów Świeckich odbył się w dniach od 28 lutego do 2 marca 2014 r. w gościnnym i bardzo przyjaznym Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie.

Myśl przewodnia, wybrana przez głównego prowadzącego, ks. abp. Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, nawiązywała do przemówienia błogosławionego Jana Pawła II wygłoszonego podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. i brzmiała: ,,Iść przed siebie - znaczy mieć świadomość celu". Tegoroczny dzień skupienia KKIŚ stanowił przygotowanie do bliskiej już kanonizacji Jana Pawła II.

Czytaj więcej: ,,Iść przed siebie - znaczy mieć świadomość celu"