Aktualności

Nominacja papieska

29 marca 2014 r. Ojciec Święty Franciszek wśród nowych członków Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego mianował Giorgio Mario Mazzola, Przewodniczącego instytutu świeckiego Cristo Re.

,,Iść przed siebie - znaczy mieć świadomość celu"

Formacyjny dzień skupienia w Częstochowie (28.02-2.03.2014)

Formacyjny dzień skupienia organizowany przez Krajową Konferencję Instytutów Świeckich odbył się w dniach od 28 lutego do 2 marca 2014 r. w gościnnym i bardzo przyjaznym Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie.

Myśl przewodnia, wybrana przez głównego prowadzącego, ks. abp. Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, nawiązywała do przemówienia błogosławionego Jana Pawła II wygłoszonego podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. i brzmiała: ,,Iść przed siebie - znaczy mieć świadomość celu". Tegoroczny dzień skupienia KKIŚ stanowił przygotowanie do bliskiej już kanonizacji Jana Pawła II.

Czytaj więcej: ,,Iść przed siebie - znaczy mieć świadomość celu"

Homilia Ojca Świętego Franciszka wygłoszona 2 lutego 2014 r.

Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jest również nazywane świętem spotkania: spotkania między Jezusem a jego ludem. Kiedy Maryja i Józef zanieśli swoje dziecko do świątyni w Jerozolimie, miało miejsce pierwsze spotkanie między Jezusem a jego ludem, reprezentowanym przez dwoje starców Symeona i Annę.

Było to było także spotkanie w obrębie historii narodu, spotkanie młodych ze starszymi: młodymi byli Maryja i Józef z ich nowo narodzonym dzieckiem, a starszymi Symeon i Anna, dwie osobistości, które zawsze przebywały w świątyni.

Zauważmy, co o nich mówi św. Łukasz ewangelista, jak ich opisuje. O Matce Bożej i świętym Józefie powtarza cztery razy, że chcieli dokonać tego, co nakazywało Prawo Pańskie (por. Łk 2,22.23.24.27). Pojmujemy więc, niemal dostrzegamy, że rodzice Jezusa z radością zachowywali przykazania Pana, czerpali radość z podążania w Prawie Pańskim. Byli dopiero co sobie poślubieni, właśnie urodziło im się dziecko i w pełni pragnęli wypełniać to, co zostało nakazane. Nie jest to dla nich coś zewnętrznego, nie po to, żeby czuć się w porządku, nie! Jest to silne pragnienie, głębokie, pełne radości. To właśnie mówi psalm: "Cieszę się z drogi Twych upomnień... Twoje Prawo jest moją rozkoszą" (119,14.77).

Czytaj więcej: Homilia Ojca Świętego Franciszka wygłoszona 2 lutego 2014 r.