Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Nasza wiara opiera się na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa (Papież Franciszek)


  
  Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę, aby Jezus Chrystus dotknął Waszych serc, otworzył je i napełnił odwagą wiary, mądrością pokory i wrażliwością na to, co nas otacza. Niech spotkanie z Nim napełni prawdziwą siłą życia i pewnością, że jesteśmy kochani.
  Idźmy i głośmy całym życiem radość Ewangelii, aby inni zaznali obecności Pana!
  Z pamięcią przy Zmartwychwstałym -
  Przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.

Zebranie Wyborcze KKIŚ

W dniach 03-05.03.2017 w Częstochowie odbyło się sprawozdawczo- wyborcze spotkanie członków KKIŚ. Głównym celem spotkania były wybory nowej Rady wykonawczej.
Dotychczasowa Przewodnicząca Jolanta Szpilarewicz będąca od lipca 2016 przewodniczącą CMIS dziękując wszystkim za współpracę poinformowała,że z powodu nowych obowiązków nie zdecyduje się kontynuować prac w KKIŚ.
W niedzielnych wyborach wybrano nową przewodniczącą, która jest Odpowiedzialną Regionalną Instytutu Świeckiego Ochotniczek Księdza Bosko (obowiązuje nas całkowita dyskrecja, dlatego bez nazwisk). Jej zastępczynią została Odpowiedzialna Generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
Do Rady Wykonawczej weszła również Odpowiedzialna Instytutu Jezusa Eucharystycznego, Instytutu Przemienienia Pańskiego  oraz Odpowiedzialna Regionalna Instytutu Dominikańskiego z Orleanu

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2017

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem.

Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga ?całym swym sercem? (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

Czytaj więcej: Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2017