Aktualności

Dzień Życia Konsekrowanego

Postać św. Pawła jako ojca i mistrza życia konsekrowanego nakreślił Benedykt XVI w czasie spotkania z zakonnikami i zakonnicami. Jak co roku w święto Ofiarowania Pańskiego, kiedy Kościół obchodzi dzień osób konsekrowanych, spotkali się oni wieczorem na Eucharystii w bazylice watykańskiej. Do dziedzictwa Apostoła Narodów, z racji przeżywanego obecnie Roku Pawłowego, nawiązał już w przemówieniu powitalnym prefekt Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. Franc Rodé.

Czytaj więcej: Dzień Życia Konsekrowanego

Meksyk: Zgromadzenie Generalne Światowej Konferencji Instytutów Świeckich

Autor: A.K.   
24.11.2008.

W dniach 19-22 listopada 2008 roku w Guadalajarze w Meksyku obradowało Zgromadzenie Generalne CMIS. Przyświecały mu dwa cele: statutowy ? wybory nowej Rady Wykonawczej, nakreślenie linii programowej na najbliższe 4 lata i sprawozdania z działalności poprzedniej Rady Wykonawczej CMIS oraz pogłębienie tematyki, która była podjęta na sympozjum w Rzymie. W skład CMIS wchodzi 185 aktywnie działających Instytutów.

Na Zgromadzenie Generalne przybyło ponad 80 przełożonych generalnych instytutów oraz 20 osób towarzyszących. Obrady odbywały się w Domu Słowa ?Nazaret? w Guadalajarze w Meksyku. Uroczystymi wydarzeniami Zgromadzenia były codzienne Eucharystie sprawowane przez biskupów meksykańskich i wielu księży uczestniczących w obradach Zgromadzenia. Oprawa liturgiczna i modlitwy prowadzone były w kilku językach. Po uroczystym otwarciu ukonstytuowane zostały organy Zgromadzenia Generalnego oraz Zarząd Prezydialny.

Ważnym momentem było zaprezentowanie czteroletniego sprawozdania z działalności Rady Wykonawczej CMIS, które przedstawiła Przewodnicząca Rady Wykonawczej CMIS Ewa Kusz, Odpowiedzialna główna Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. W swoim wystąpieniu Ewa Kusz nawiązała do poprzedniego Zgromadzenia Generalnego, które odbyło się w Częstochowie, a na którym wybrano 11-osobową Radę Wykonawczą z różnych krajów i kontynentów: Włoch, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Indii, Kanady, Meksyku i Brazylii.

Ewa Kusz powiedziała, że ?te cztery minione lata wypełnione były intensywną pracą, która wyznaczyła nowe kierunki działania, nowe formy współpracy, które podejmowane były z entuzjazmem i otwartością?. Podkreśliła działalność CMIS na wielu płaszczyznach: współpraca z CIVCSVA i Stolicą Apostolską, z narodowymi Konferencjami Instytutów Świeckich. Szczególnie ważnym wydarzeniem było sympozjum zorganizowane dla uczczenia 60. rocznicy ogłoszenia encykliki ?Provida Mater Ecclesia?, które odbyło się w Rzymie i skupiło ponad 400 osób z 116 Instytutów reprezentujących 26 różnych krajów. Szczególnie ważnym wydarzeniem podczas sympozjum było spotkanie z Ojcem świętym Benedyktem XVI w Sali Klementyńskiej na Watykanie. Druga część sprawozdania dotyczyła działalności finansowej CMIS.

Ważnym wydarzeniem Zgromadzenia Generalnego były sesje grupowe dotyczące dwóch podstawowych tematów:

1.  ?Sens instytutów świeckich w Kościele i w świecie dziś? oraz

2.  ?Instytuty świeckie jako doświadczenie człowieczeństwa?.

Uczestnicy Zgromadzenia zostali podzieleni na 8 grup językowych. Po zakończeniu pracy przewodniczący każdej grupy przedstawił wypracowane wnioski. Zwrócono uwagę na kilka ważnych zagadnień:

? członkowie instytutów winni być świadkami Ewangelii, którzy najpierw słuchają Chrystusa, a potem będą mogli go przekazać ludziom,

? ludzie powinni zobaczyć w członkach instytutów radykalny katolicyzm,

? Instytuty są powołane przez Boga do budowania relacji międzyludzkich,

? mamy cieszyć się życiem opartym na Chrystusie,

? właściwe odczytywanie znaków czasu i wychodzenie naprzeciw potrzebom dnia obecnego,

? szukanie nowych obszarów komunikowania z ludźmi, edukowanie jest procesem,

? potrzeba zwrócenia się do młodych ludzi, by być bliżej nich ? wypracowanie specjalnych form komunikacji z młodymi poprzez internet,

? instytuty muszą być znakiem na trudne czasy tak jak Ojciec święty Jan Paweł II,

? współczesny świat potrzebuje miłości i dialogu, trzeba wypracować cywilizację miłości i troski,

? Instytuty są pośrednikami między Bogiem a światem,

? musimy żyć Eucharystią, słowem Bożym, czystą wiarą i świętością.

Ważnymi wydarzeniami była prezentacja 4 instytutów, która pokazała specyfikę instytutów świeckich w Kościele i w świecie. Natomiast znaczenie i cechy udziału CMIS w 36 lat od jej założenia przedstawił Emilio Tresalti z Włoch.

Kulminacyjnym momentem Kongresu były wybory do Rady Wykonawczej. Wybrano 11 członków:

1. Fernando Martín Herráez z Hiszpanii ? Przewodniczący

2. Ewa Kusz z Polski ? członek Prezydium

3. Giorgio Mario Mazzola z Włoch ? członek Prezydium

4. Marisa Parato z Włoch

5. Naoko Ozawa z Japonii

6. Cristina Ventura Gonzalez z Meksyku

7. Adalia de Oliveira Tavarez z Brazylii

8. Ks. Robert Daviaud z Francji

9. Claire Nantel z Kanady

10. Nadege Vecie z Francji

11. Ks. Gerard Lacroix z Kanady

A.K.

Fernando Martín Herráez - nowym przewodniczącym Światowej Konferencji Instytutów Świeckich

Autor: KAI   
24.11.2008.

Hiszpan, 47-letni Fernando Martín Herráez będzie nowym przewodniczącym Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS) w latach 2008-2012. Dotychczasowa przewodnicząca ? Polka Ewa Kusz ? będzie członkiem prezydium. Wyboru dokonano podczas Zgromadzenia Generalnego CMIS, które zakończyło się w Guadalajarze w Meksyku.

Nowy przewodniczący jest od 2000 r. przełożonym generalnym męskiego instytutu świeckiego Cruzados de Santa Maria. Herráez jest profesorem antropologii na Katolickim Uniwersytecie św. Teresy z Avila. Posiada również stopień naukowy z teologii (nauki biblijne) i pedagogiki. W poprzedniej kadencji (2004-2008) był członkiem prezydium Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.

Światowa Konferencja Instytutów Świeckich (CMIS) zrzesza 185 instytuty świeckie z całego świata i koordynuje współpracę pomiędzy nimi.

Z danych udostępnionych przez CMIS wynika, że w skali świata liczba członków instytutów świeckich wynosi 32606 oraz 2843 kandydatów. Spośród 215 instytutów świeckich (nie wszystkie jeszcze należą do CMIS) 143 zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską na prawie diecezjalnym a 72 na prawie papieskim. Większość instytutów świeckich ? bo aż 183, to instytuty żeńskie, pozostałe to męskie ? zrzeszające wyłącznie świeckich mężczyzn lub także księży. Najliczniejszym jest Instytut Misjonarek Królewskości Chrystusa, który ma 2553 członkiń w 31 krajach, w tym również w Polsce.

Najwięcej świeckich konsekrowanych zamieszkuje kraje europejskie ? 160 wspólnot, w obu Amerykach ? 22, w Azji ? 6 (m.in. w Japonii, Korei i na Filipinach) i 4 w Afryce (m.in. RPA, Rwanda, Nigeria).

Spośród krajów europejskich najwięcej instytutów świeckich działa we Włoszech ? bo aż 67. Dla porównania we Francji ? 25, w Hiszpanii ? 20.

Zatwierdzone w 1947 r. przez Piusa XII instytuty świeckie zrzeszają osoby, które składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa a jednocześnie żyją w swoim świeckim otoczeniu ? pojedynczo lub we wspólnotach. Swoje apostolstwo ? jak to wyraża adhortacja o życiu konsekrowanym ?Vita consecrata? pełnią ?w świecie i za pomocą środków tego świata? czyli przez pracę zawodową i różne formy świeckiej działalności. Nie noszą żadnych oznak swojej konsekracji i ? najczęściej ? nie ujawniają faktu swej przynależności do instytutu świeckiego.

Katolicka Agencja Informacyjna