Aktualności

Rekolekcje "Posługa władzy i posłuszeństwo"

Autor: awo   
08.03.2010.

"Posługa władzy i posłuszeństwo? ? były tematem rekolekcji dla odpowiedzialnych różnego stopnia w instytutach świeckich, jakie w dniach 5-7 marca odbyły się w Domu Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie.

Wzięło w nich udział ok. 70 odpowiedzialnych generalnych, ośrodkowych i formatorów z prawie wszystkich obecnych w Polsce instytutów świeckich.

Rekolekcje zorganizowane przez Krajową Konferencję Instytutów Świeckich poprowadził dyrektor Szkoły Formatorów w Krakowie ks. Krzysztof Dyrek SJ, do niedawna przełożony Prowincji Polski Południowej jezuitów.

Inspiracją dla rekolekcji była watykańska instrukcja na temat posługi władzy i posłuszeństwa. Ks. Dyrek pierwsze konferencje poświęcił osobie przełożonego, zwracając uwagę, iż jakość posługi przełożonych zależy również od tego kim są i jacy są jako ludzie. - Łaska buduje na naturze ? przypominał.

Jego zdaniem, nie każdy może pełnić funkcję przełożeństwa. Najlepiej wybierać lub mianować do tej funkcji osoby, które cieszą się naturalnym autorytetem we wspólnocie, potrafią podejmować decyzje ? także trudne, a wcześniej sprawdziły się w innych zadaniach, które wymagały umiejętności zarządzania. Jeśli nie posiadają tych przymiotów winna ich przynajmniej cechować miłość Instytutu, do którego przynależą oraz roztropność.

Jezuita zwrócił też uwagę odpowiedzialnym w instytutach świeckich, że władza wystawia ich na różne pokusy. Przełożony, który im ulega np. wiele mówi, ale nie słucha, cechuje go tendencja do decydowania za wszystkich, do nadmiernego poświęcania się, nieumiejętność delegowania zadań czy współpracy z innymi - wymieniał niektóre.

Po analizie problemów, które wynikają z różnych uwarunkowań osoby przełożonego, rekolekcjonista wskazał na problemy, które wnoszą podwładni, zwłaszcza ci na etapie formacji początkowej w instytutach. O nich dyskutowano podczas spotkań w grupach: osobnych dla przełożonych generalnych, osobnych dla odpowiedzialnych niższego szczebla i dla formatorów. Wymieniali się oni doświadczeniami związanymi z pełnioną funkcją. Część warsztatową spotkania koordynowała Ewa Kusz, wiceprzewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS).

W podsumowaniu ks. Dyrek SJ wskazał, że dla instytutów świeckich ważna jest formacja duchowa, intelektualna, wychowanie do dojrzałego przeżywania samotności, apostolstwa rozumianego jako świadectwo życia, ale ich fundamentem jest formacja ludzka czyli do dojrzałego człowieczeństwa.

Instytuty świeckie to najmłodsza z zaaprobowanych przez Stolicę Apostolską forma życia konsekrowanego. Członkowie instytutów świeckich składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa ale swoją konsekrację realizują w świecie. Swoje apostolstwo - jak to wyraża adhortacja o życiu konsekrowanym "Vita consecrata" pełnią "w świecie i za pomocą środków tego świata" czyli przez pracę zawodową i różne formy świeckiej działalności.

W Polsce jest ok. 1,2 tys. świeckich konsekrowanych należący do ok. 35 instytutów świeckich.

 za: www.deon.pl

Nowa Odpowiedzialna główna Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła

Autor: INMK   
07.01.2010.

Jolanta Szpilarewicz została 4 stycznia 2010 r. wybrana nową Odpowiedzialną główną Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła na kadencję 2010-2016. Zastąpiła na tym urzędzie Ewę Kusz. Wyboru dokonało III Kolegium główne INMK, zgromadzone w dn. 2-5 stycznia 2010 w Czernej k. Krzeszowic.
Nowa Odpowiedzialna główna z wykształcenia jest anglistką. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Do INMK wstąpiła w 1981 r., pierwszą konsekrację złożyła w 1984 r., wieczystą w 1991 r.
Do 1989 posługiwała w strukturach i na rzecz Ruchu Światło-Życie. Od ponad 20 lat pracuje w Fundacji Jana Pawła II w Rzymie.

 za: www.inmk.pl

Dzień Życia Konsekrowanego

Postać św. Pawła jako ojca i mistrza życia konsekrowanego nakreślił Benedykt XVI w czasie spotkania z zakonnikami i zakonnicami. Jak co roku w święto Ofiarowania Pańskiego, kiedy Kościół obchodzi dzień osób konsekrowanych, spotkali się oni wieczorem na Eucharystii w bazylice watykańskiej. Do dziedzictwa Apostoła Narodów, z racji przeżywanego obecnie Roku Pawłowego, nawiązał już w przemówieniu powitalnym prefekt Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. Franc Rodé.

Czytaj więcej: Dzień Życia Konsekrowanego