Aktualności

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2017

W święto ofiarowania Pańskiego, a zarazem w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w imieniu Rady Wykonawczej KKIŚ łączę się ze wszystkimi
członkami instytutów świeckich w modlitwie wdzięczności za dar powołania do życia w świecie, całkowicie poświęconego Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Spojrzenie Boga z miłością na każdą i każdego z nas przenosimy również na nasze wspólnoty instytutowe, których charyzmat pociągnął nas i związał relacją posłuszeństwa z Kościołem.

Życzę wszystkim, abyśmy trwając wiernie w tym przymierzu oblubieńczej miłości, otwierali się coraz bardziej na przemieniającą moc Chrystusa, który uzdalnia nas do składania życia w ofierze, do umierania dla siebie by żyć dla Boga i dla braci. Życzę, aby postawa dobrowolnego dawania siebie promieniowała na otaczający nas świat nadzieją i radością.

Niech na drodze powołania każdego z nas wspiera nas Maryja, bezgranicznie oddana Chrystusowi przez miłość oblubieńczą, całkowicie uczestnicząca w Jego trosce o Kościół, aby był chwalebny, święty i nieskalany.

Jolanta Szpilarewicz, przewodnicząca KKIŚ


Załączony tekst Ojca Świętego Franciszka, skierowany do pracowników Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z okazji zebrania plenarnego 28 stycznia 2017 r. niech będzie dla nas przypomnieniem, że ,"przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas" (por. 2 Kor 4, 7). Niech będzie także źródłem inspiracji do intensywniejszych i
nowych zaangażowań.

Drodzy bracia i siostry,

Jest dla mnie powodem do radości, że mogę przyjąć was dzisiaj, w czasie gdy jesteście zebrani na Sesji Plenarnej, aby podjąć refleksję na temat wierności i odejść. Pozdrawiam Kardynała Prefekta i dziękuję mu za skierowane słowa  prezentacji; pozdrawiam was wszystkich wyrażając moje uznanie dla waszej pracy i posługi na rzecz życia konsekrowanego w Kościele.

Temat jaki wybraliście jest bardzo ważny. Możemy śmiało powiedzieć, że w obecnym momencie wierność została wystawiona na próbę; potwierdzają to statystyki, które badaliście. Stanęliśmy wobec "krwotoku", który osłabia życie konsekrowane i życie całego Kościoła. Odejścia w życiu konsekrowanym martwią

nas. To prawda, że niektórzy odchodzą w akcie uczciwości, bo rozpoznają, po poważnym rozeznaniu, że nigdy nie posiadali powołania; jednak u innych z biegiem czasu spada poczucie wierności, często w niewiele lat od profesji wieczystej. Co się stało? 

Jak słusznie to podkreślacie, wiele jest czynników, które warunkują wierność w tym, co można nazwać zmianą epokową, a nie tylko epoką zmian, w której trudne okazuje się podejmowanie zobowiązań poważnych i definitywnych.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2017

Boże Narodzenie 2016

swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu,
abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu.

 

(z 7. prefacji na niedziele zwykłe)

 

 

Boże Narodzenie jest szczególnym objawieniem miłosierdzia Boga Ojca

dla każdego człowieka.

 

Życzę, abyśmy nieustannie doświadczając mocy Bożego miłosierdzia

sami stawali się jego narzędziami i głosili łaskę i prawdę,

których pełnię przyniósł nam umiłowany Boży Syn, Jezus Chrystus.

 

Życzę, abyśmy wszystkie wydarzenia, które przyniesie Nowy Rok 2017

przeżywali razem z Bożą Matką, Królową Polski, Niewiastą Zwycięską.

 

 

 

Jolanta Szpilarewicz

   Przewodnicząca KKIŚ

FORUM MŁODYCH W RZESZOWIE

wokół encykliki "Laudato si' papieża Franciszka Czy i jak "czynimy sobie Ziemię kochaną"?

W dniach 16 - 18.09.2016 w Domu Diecezjalnym "Tabor", w Rzeszowie odbyło się "Forum Młodych" instytutów świeckich istniejących w Polsce. Spotkanie to ma już swoją wieloletnią tradycję, a tym razem zorganizowane zostało przez instytut świecki Chrystusa Króla, pod patronatem honorowym biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby.

W Forum brały udział przedstawicielki dziewięciu instytutów świeckich. Temat przewodni spotkania brzmiał: "Encyklika Laudato si' papieża Franciszka inspiracją dla osób świeckich żyjących radami ewangelicznymi, w tym radą ubóstwa". Z zaangażowaniem i troską nad encykliką pochylał się o. Stanisław Jaromi OFMConv, który przedstawiał ją jako list Papieża do świata, do ludzi dobrej woli, jako nowy hymn stworzenia pisany w duchu myśli św. Franciszka. O. Jaromi prezentował, czym jest według ,,Laudato si" ekologia integralna oparta na właściwej antropologii i na zasadzie dobra wspólnego. Ekologia, która uwzględnia style życia nie ulegające nadmiernemu konsumpcjonizmowi, ale promujące zdrową pokorę i radosną wstrzemięźliwość. Zostałyśmy zaproszone do dyskusji, dzielenia się na temat naszej odpowiedzialności za stworzenie, do refleksji, czy "czynimy sobie Ziemię kochaną".

Nasze doświadczenia jako osób świeckich praktykujących radę ubóstwa wskazywały na to, iż nie jesteśmy obojętne na nadmierne marnotrawstwo zasobów świata i opowiadamy się za skromnym stylem życia, ale przede wszystkim dostrzegamy Stwórcę w Jego dziełach, a zwłaszcza w najmniejszych i zagrożonych. Potrzebujemy jednak ciągłego nawrócenia i odnowy naszej wrażliwości na postępującą degradację świata ludzkiego i przyrodniczego.
W modlitwie chcemy dziękować Bogu za dar każdego życia, za piękno otaczającego nas świata oraz prosić o odnowienie nas i Ziemi.

Forum Młodych stało się też okazją do radosnego spotkania w bogactwie osobowości i charyzmatów członkiń instytutów świeckich. Szczególnym gościem naszego spotkania była Przewodnicząca Rady Wykonawczej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (wł. CMIS) i zarazem Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich (KKIŚ), pani Jolanta Szpilarewicz. Podzieliła się z nami refleksjami dotyczącymi zgromadzenia generalnego CMIS w Rzymie, które miało miejsce pod koniec sierpnia br. Przedstawiła również kierunki prac nowowybranej, dziewięcioosobowej Rady Wykonawczej Światowej Konferencji mające służyć pogłębieniu tożsamości świeckich konsekrowanych i ich misji w świecie. Ucieszyłyśmy się wspólnym byciem i otoczyłyśmy panią Jolę również modlitwą, prosząc aby Pan Bóg błogosławił jej w wypełnianiu powierzonych zadań.