Instytut Świecki Chrystusa Króla (Istituto Secolare Cristo Re)

Instytut Świecki Chrystusa Króla jest w Kościele wspólnotą świeckich, powołanych w Duchu Świętym, aby poświęcili się Bogu we właściwych dla nich warunkach życia osób świeckich.

Członkowie naszego Instytutu żyją w świecie, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Taki sposób życia jest charakterystyczny dla konsekracji członków naszego Instytutu.

Instytut znajduje swoją inspirację w Chrystusie. Poprzez uczestnictwo w tajemnicy zbawczej śmierci Chrystusa, członkowie Instytutu pragną żyć i pracować w świecie i w Kościele, dając w ten sposób świadectwo Zmartwychwstałego.