Żeński Instytut Świecki "Betania"

Ta wspólnota konsekrowanych kobiet jest częścią Ruchu Nazaret, z którym ma wspólnego Założyciela - Jana Augustyna Beňo, charyzmat i duchowość, jak też te same specyficzne apostolskie cele.

Charyzmat założyciela tego instytutu wynika z charyzmatu św. Jana Bosko, który w trosce o dorastającą młodzież rozwinął swoją własną metodę pedagogiczną, nazywaną systemem prewencyjnym. Charyzmat założyciela Ruchu Nazaret przesuwa tę prewencję w wychowaniu na początek jego egzystencji, a nawet jeszcze daleko wcześniej, kiedy ukierunkowuje się na formację rodziców i przyszłych rodziców jako tych, którzy ponoszą pierwszą odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci.

Przeżycie dnia bez jego podsumowania, jest jak czytanie Pisma Świętego bez rozmyślania.

J.A. Beňo