Stowarzyszenie Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej

Jesteśmy wspólnotą kobiet żyjących w świecie, założoną przez ks. Antoniego Słomkowskiego.

Praktykujemy rady ewangeliczne. Składamy ślub czystości i przyrzeczenia ubóstwa i posłuszeństwa.

Nasza duchowość jest chrystocentryczna, maryjna i apostolska.

Nasz charyzmat to przede wszystkim: organizowanie i prowadzenie rekolekcji i dni skupienia, służba rekolekcjom, modlitwa za rekolekcje, aby cel - rozwój życia wewnętrznego do pełni, dla szerzenia Królestwa Bożego przez Królestwo Maryi, tak drogi założycielowi, był realizowany.

Ponadto dajemy świadectwo przez indywidualną działalność apostolską w miejscu zamieszkania i pracy.

Naszym Domem Macierzystym jest prowadzony przez nas ośrodek rekolekcyjny w Kaniach.