Fraternia Jesus Caritas

 Fraternia Jezus Cartias (F.J.C.) to międzynarodowy Instytut świecki na prawach papieskich. Został założony przez Marguerite Poncet w 1952 roku w Ars w Południowej Francji. W Polsce jest obecny od 1961 roku.

Jej charyzmatem jest kontemplacja w sercu świata. Duchowość Fraternii wyznacza droga wskazana przez bł. Karola de Foucauld, który obrał serce i krzyż jako znak zewnętrzny swoich Wspólnot.

... potrzebą mojej miłości jest oddać się całkowicie w Twoje ręce z nieskończoną ufnością...

bł. br. Karol de Foucauld