Dokumenty Kościoła

Przemówienie Ojca Świętego Franciszka do włoskich instytutów świeckich

Na stronie internetowej CMIS, w wersji polskiej: www.cmis-int.org/pl
zamieszczony został tekst przemówienia Ojca Świętego Franciszka do włoskich instytutów świeckich (z 10 maja 2014 r.).

Na stronie tej znaleźć też można przemówienia św. Jana Pawła II do członków instytutów świeckich.