Historia instytutów świeckich

Dynamizm charyzmatu założycielskiego Instytutu świeckiego - W jakim celu powstało dzieło kobiet konsekrowanych żyjących w świecie?


1. W jakim celu powstało dzieło kobiet konsekrowanych żyjących w świecie?

Znajomość rzeczywistości społeczno-kulturalno-politycznej i religijnej kraju naszego Założyciela wyznaczyła regułę i miała dla nas ogromne znaczenie. Najważniejsze okazały się konsekwencje Powstania Cristero, które zakończyło się w 1929 roku, kiedy to rząd rewolucyjny, pomimo swych liberalnych poglądów, musiał zaakceptować to, że 98% społeczeństwa wyznawało wiarę katolicką, i że stabilizacja społeczna była w dużej mierze oparta o poszanowanie wyznań religijnych obywateli. Ta sytuacja nie oznaczała jednak, że rząd wycofał się z tego, co było związane z laicyzmem, ale wiązało się to z oddzieleniem Państwa od Kościoła i wolność w wyznawaniu jakiejkolwiek religii. W rezultacie społeczność miejska Meksyku coraz bardziej stawała się zeświecczona, przyzwyczajała się do oddawania kultu religijnego wyłącznie w świątyniach, akceptując rzeczywistą marginalizację zaangażowania katolików w życie społeczne kraju. Utrwalało się również zjawisko polegające na tym, że wielu, przede wszystkim polityków, prowadziło podwójne życie, co również dawało się odczuć w całej strukturze społecznej.