Historia instytutów świeckich

Dynamizm charyzmatu założycielskiego Instytutu świeckiego - Kontekst charyzmatu założycielskiego

2. Kontekst charyzmatu założycielskiego "Legionistek Maryi Niepokalanej"

W tym kontekście polityczno-religijnym i społeczno-ekonomicznym życia w Meksyku działanie Ducha Świętego wyraziło się w powstaniu charyzmatu instytutu świeckiego dla laikatu i po pierwsze, jest przede wszystkim osobistym darem dla Ojca Felipe, który w ten sposób jest przemieniany jako założyciel przygotowując się do podjęcia szczególnej misji w Kościele (VC 1). Po drugie, sam charyzmat objawia się jako doświadczenie działania Ducha Świętego (cf ET 11), który później dla grupy założycielskiej składającej się z 13 kobiet staje się żywy, rozwija się nieustannie w harmonii z Ciałem Chrystusa, prowadząc do wzrostu liczebnego i rozwoju Instytutu w całym Meksyku (cf LG 44, MR 11).

Zadaniem członkiń Instytutu jest żyć w świecie na wzór zaczynu w celu uświęcenia świata. Poprzez podejmowanie różnych zawodów, członkinie mają się stawać zaczynem ewangelicznym przede wszystkim w tych miejscach, gdzie panuje sekularyzm nie tylko jako ideologia, ale tam gdzie w praktyce spycha się na margines życie Boże.

Po trzecie, natchnienie i inicjatywa naszego założyciela wpisują się w Kościół. Założyciel zaangażował inne osoby, które podejmują misję apostolską na rzecz szerzenia Królestwa Bożego (VC 63c) co z czasem sprawia, że grupa zyskuje swoją tożsamość i dynamikę. Ta misja ma za zadanie dać odpowiedź na rzeczywistość poznaną i określoną głównie przez środowisko, które oferuje państwo i instytucje świeckie, gdzie nasz Założyciel dostrzegł brak formacji religijnej i wartości chrześcijańskich, co w konsekwencji sprawiło, że poczuł się współodpowiedzialny za wielkie dzieło Kościoła Katolickiego.