Historia instytutów świeckich

Dynamizm charyzmatu założycielskiego Instytutu świeckiego - Jak wyglądało życie w ciągu pięćdziesięciu lat istnienia naszego charyzmatu?

4. Jak wyglądało życie w ciągu pięćdziesięciu lat istnienia naszego charyzmatu?

4.1 Aspekt historyczny

Mówiąc o aspekcie historycznym charyzmatu Instytutu Legionistek Maryi Niepokalanej, bierzemy pod uwagę analizę historyczno-dokumentalną czynów, słów i pism zarówno Ojca Założyciela, jak też Wspólnoty, sięgającą od początków jej istnienia aż do dnia dzisiejszego. Nasza wspólnota powstała po to by przez obecność w rodzinach, szkołach prowadzonych przez państwo, edukację dzieci i młodzieży wnosić wartości ewangeliczne w te środowiska.

W sytuacji gdy pogłębiały się: laicyzacja, hedonizm, żądza władzy i bogactw, my Legionistki odkryłyśmy konieczność poszerzenia naszej misji o obecność w tych miejscach, gdzie nie można było zapewnić życia według zasad chrześcijańskich. Trzecim momentem w definiowaniu naszego charyzmatu było odkrycie, że dzisiejszy człowiek jest ofiarą skrajnego indywidualizmu, relatywizmu i sekularyzacji społecznej. Brakuje mu nie tylko mocnych korzeni religijnych ale też kulturowych. Można tu mówić o neopoganizmie ludzi, którzy nie są ateistami, są raczej obojętnymi w wierze, jak mówi O. Roviva Arumi CMF, w swoim dziele Życie konsekrowane dziś.

Chwila obecna stawia nas w rzeczywistości, która nas przerasta, powoduje kryzys życia i podkreśla zjawisko globalizacji. Z tej przyczyny, trwamy w naszej konsekracji świeckiej, starając się o wierność, by świecić światłem Ewangelii we wszystkich środowiskach życia społecznego (Cf DA 501).

4.2 Aspekt duchowy

Ten aspekt oznacza inspiracje dotyczące obecnego doświadczenia życia Legionistek wraz z horyzontami społeczno-kulturowymi i teologicznymi, jak również, ich oczekiwania dotyczące rozwoju i dalszego istnienia Instytutu. Nasza duchowość kieruje nas do wnętrza, a charyzmat zobowiązuje nas do wyjścia na zewnątrz. Bez wymiaru duchowego nasz charyzmat traci sens i staje się jedynie dziełem o wymiarze społecznym, pedagogicznym, pastoralnym, służącym poprawie zdrowia, natomiast duchowość bez charyzmatu przestaje być ewangeliczna.

4.3 Aspekt hermeneutyczno-duchowy

Oznacza on rzeczywistość duchową doświadczenia, które wypływa z charyzmatu i zmierza do osiągnięcia harmonii z duchem Założyciela. Ta harmonia wykracza poza ramy historyczne, a wyraża się poprzez życie charyzmatem w świeckim życiu konsekrowanym w każdym ze środowisk, w których dziś żyją Legioniski.