Historia instytutów świeckich

Dynamizm charyzmatu założycielskiego Instytutu świeckiego - Współczesne wyzwania dla naszego charyzmatu

5. Współczesne wyzwania dla naszego charyzmatu

Legionistki Maryi Niepokalanej mieszkają tylko w Meksyku, w kraju bardzo rozległym, zróżnicowanym demograficznie, z tej perspektywy społeczno-kulturowej wypływa różnorodność wyzwań dla naszego charyzmatu.

Nasza pierwsza propozycja to zaktywizować naszą obecność w niektórych regionach kraju. Oprócz podejmowania wysiłku nad odczytywaniem charyzmatu Legionistek Maryi Niepokalanej, konieczna jest weryfikacja naszej witalności i autentyczności w każdym miejscu i środowisku, w którym jesteśmy. Konieczne jest kreatywne i dynamiczne przystosowanie się, żeby zrozumieć nowe drogi inkulturacji naszego charyzmatu, a nie tylko, ponowne odczytanie lub odtworzenie tego, co nam pozwala się przystosować do specyficznych warunków społeczno-kulturowych. W związku z tym pytamy: dokąd chce nas prowadzić Duch Święty?

Musimy podążać za Jezusem, żyjąc wiernie głębią naszej konsekracji świeckiej po to, by kontynuować Jego dzieło, by mogło się rozwinąć w pełni, nawet gdyby to oznaczało dla nas doświadczenie prześladowań. Ostatecznie, kultywowanie ducha i charyzmatu Założyciela jest wielkim wyzwaniem dla nas w chwili obecnej. Poprzez różnorodne zaangażowania apostolskie, w odpowiedzi na realia życia, w których się znajdujemy, z Bożą pomocą podejmujemy wysiłek, by realizować naszą misję, zaradzając w pierwszej kolejności naglącym potrzebom naszych braci, którzy cierpią biedę.


Maria Cristina Ventura Gonzalez


Tłumaczenie z j. oryginalnego /hiszpańskiego/ - Świecki Instytut Maryi Służebnicy Pańskiej