Informacja o nowej publikacji "POWOŁANIE ŚWIECKIE A MODLITWA"

Germana Sommaruga

W gronie członków instytutów świeckich wszyscy pamiętamy dawne tak zwane żółte zeszyty. To były trzy publikacje w wydaniu broszurowym: o modlitwie, o radach ewangelicznych - w życiu świeckiej osoby konsekrowanej, oraz o historii instytutów świeckich, potraktowanej dosyć zwięźle. Są one tłumaczeniami wydawnictw włoskich, opublikowanych w serii "Instytuty świeckie w Kościele współczesnym" przez mediolańskie wydawnictwo Opera della Regalita w 1981 roku.

Nakłady tych broszur dawno się wyczerpały, a my ciągle sięgamy do wysłużonych już zeszytów i polecamy je naszym kandydatkom i kandydatom, by zapoznali się z tym, co jest fundamentalne dla naszego świeckiego życia konsekrowanego. I jeszcze na wiele innych sposobów wykorzystywaliśmy ich treść do formacji w naszych wspólnotach.

W ubiegłym 2014 roku grono odpowiedzialnych generalnych naszych instytutów, zgromadzonych na spotkaniu Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich, zaakceptowało zamierzenie wydania tych broszur na nowo. Pracę tę podjęło Wydawnictwo Światło-Życie. Pierwsza książka ukazała się drukiem przed wakacjami 2015 roku, pod znanym tytułem: "Powołanie świeckie a modlitwa". Druga książka, traktująca o radach ewangelicznych, której tekst jest aktualnie poddawany korekcie, ukaże się jeszcze w tym roku kalendarzowym. Następna, o historii instytutów świeckich, zostanie wydana później. Informacje o tych książkach, wydanych i oczekiwanych, można uzyskać na stronach internetowych: Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich (www.kkis.pl) oraz Wydawnictwa Światło-Życie (www.wydawnictwo-oaza.pl). Książki są do kupienia w Wydawnictwie Światło-Życie. Zamówienia najlepiej składać za pośrednictwem strony internetowej wydawnictwa.

Jolanta Szpilarewicz
Przewodnicząca KKIŚ