Międzynarodowe spotkanie "Życie konsekrowane w komunii"

ŻYCIE KONSEKROWANE W KOMUNII

W dniach od 28 stycznia do 2 lutego 2016 r. w Rzymie, na terenie Watykanu i w innych miejscach Wiecznego Miasta, odbyło się wielkie, międzynarodowe spotkanie pod hasłem: Życie konsekrowane w komunii. Było ono mocnym akcentem, kończącym rozpoczęty w pierwszą niedzielę adwentu 2014 r. Rok Życia Konsekrowanego. Zgromadziło, jak podają agencje, około 5000 uczestników - osób konsekrowanych reprezentujących różne formy życia wspólnotowego, jak i indywidualnego: zgromadzenia zakonne o charakterze apostolskim oraz zakonne instytuty klauzurowe, męskie wspólnoty monastyczne, stowarzyszenia życia apostolskiego, instytuty świeckie, nowe instytuty i nowe formy wspólnotowe, dziewice konsekrowane, a nawet pustelników. Bardzo bogaty program przewidywał części wspólne - dla wszystkich, oraz te, które przeznaczono dla poszczególnych grup. W wielojęzycznym tłumie, rozpoznawalnym na ulicach dzięki identycznym identyfikatorom i podobnym torbom, była też spora grupa Polaków, w tym kilkunastu reprezentantów instytutów świeckich. Podczas spotkania mogliśmy brać udział w przedsięwzięciach o różnym charakterze. Spróbujemy je przedstawić w kilku blokach.

Czytaj więcej: Międzynarodowe spotkanie "Życie konsekrowane w komunii"

Rzym - Życie konsekrowane w komunii

Na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego zaplanowane są w Rzymie w dniach 28.01-2.02  różne wydarzenia, którym nadano wspólny temat: Życie konsekrowane w komunii.

plakat

Niektórzy członkowie naszych instytutów wezmą w nich udział. Główne spotkania w Rzymie to:

28.01 - wigilia modlitewna w Bazylice św. Piotra;

29.01, 1.02 - spotkania zawierające momenty refleksji, dzielenia się w ramach  różnych form życia konsekrowanego;
 
1.02 - audiencja z Ojcem Świętym dla wszystkich konsekrowanych;

2.02 - Eucharystia pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w Bazylice św. Piotra.

Również w poszczególnych diecezjach w Polsce osoby konsekrowane spotkają się na wspólnej modlitwie podczas Eucharystii czy nieszporów.

W tych różnych miejscach naszego uczestnictwa pamiętajmy 2 lutego o sobie nawzajem pozostając w komunii wdzięcznych serc za dar powołania, za doświadczanie Bożego Miłosierdzia, które chcemy nieść światu.

 

Plakat A4 do pobrania - plik jpg (~3.9 MB).

 

Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

W związku ze zbliżającym się Rokiem Życia Konsekrowanego, Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego, pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy, przygotowała "Komunikat".

Drodzy Siostry i Bracia,
Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016  w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w Kościele dzisiaj".
Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział:  "życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są "żywymi ikonami Boga" po trzykroć Świętego.

Czytaj więcej: Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

LIST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO WSZYSTKICH OSÓB KONSEKROWANYCH Z OKAZJI ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Najdrożsi kobiety i mężczyźni konsekrowani!

Piszę do was jako Następca Piotra, któremu Pan Jezus powierzył zadanie umocnienia swoich braci w wierze (Łk 22,32), i piszę do was, jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy.

Razem dziękujemy Ojcu, który nas powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał w nasze serca Ducha Świętego, dającego nam radość i sprawiającego, że świadczymy całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu.

Odpowiadając na odczucia wielu z was oraz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z okazji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, która w rozdziale VI mówi o zakonnikach, a także dekretu Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego, postanowiłem ogłosić Rok Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się on 30 listopada bieżącego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, a skończy się w święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni, 2 lutego 2016 r.

Po wysłuchaniu opinii Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wskazałem jako cele tego roku te same, jakie święty Jan Paweł II zaproponował Kościołowi na początku trzeciego tysiąclecia, podejmując w pewien sposób to, co wskazał już w adhortacji posynodalnej Vita consecrata: "Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielką, historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł" (n. 110).

Czytaj więcej: LIST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO WSZYSTKICH OSÓB KONSEKROWANYCH Z OKAZJI ROKU ŻYCIA...

Koncentrujmy się na tym co najistotniejsze - wywiad z ks. abp José Rodríguez Carballo OFM

Wywiad udzielony TV Trwam i Radiu Maryja przez ks. abp José Rodríguez Carballo OFM, sekretarza Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.


 "Życie konsekrowane w Polsce jest bardzo aktywne. Jest dużo zaangażowania w wielu pięknych dziełach. Wykorzystajcie ten rok, aby w pewien sposób zatrzymać się, jakby wejść w siebie, aby dostrzec to, co jest najistotniejsze, aby to jeszcze bardziej spotęgować. Tego właśnie Bóg pragnie od nas w tym czasie" - powiedział w wywiadzie udzielonym TV Trwam i Radiu Maryja ks. abp José Rodríguez Carballo OFM, sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. "Musimy być w Kościele prorokami. A prorok nawołuje, zwraca uwagę i głosi. ? Proszę osoby konsekrowane, pasterzy i świeckich, aby dużo się modlili w tym roku o powołania do życia konsekrowanego" - podkreślił arcybiskup Carballo. Rozmowę z okazji zbliżającego się Roku Życia Konsekrowanego, którą TV Trwam wyemitowała 23 listopada, przeprowadził w Watykanie o. Zdzisław Klafka CSsR. Rok Życia Konsekrowanego rozpocznie się w całym Kościele 30 listopada 2014 r. i potrwa do 2 lutego 2016 r. Będzie on przeżywany pod hasłem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w Kościele dzisiaj".

O. Z. Klafka: Ekscelencjo, cieszymy się i chcemy już teraz podziękować za poświęcenie czasu na ten wywiad, który adresowany jest głównie do wszystkich osób konsekrowanych w Polsce.
 
Abp Carballo: Cieszę się, że mogę pozdrowić wszystkie osoby konsekrowane w Polsce, które za pośrednictwem tej telewizji będą mogły przyjąć to moje pozdrowienie, a także będą mogły uczestniczyć choć trochę w przeżywaniu roku życia konsekrowanego, który wkrótce się rozpocznie.

Czytaj więcej: Koncentrujmy się na tym co najistotniejsze - wywiad z ks. abp José Rodríguez Carballo OFM

Uroczystości w Roku Życia Konsekrowanego

29 listopada 2013 roku, na zakończenie spotkania ze 120 przełożonymi generalnymi Instytutów męskich w auli synodalnej na Watykanie, które przebiegało w atmosferze radości i wielkiej spontaniczności, Papież Franciszek zapowiedział, że rok 2015 zostanie poświęcony życiu konsekrowanemu.
31 stycznia 2014 roku Kardynał Prefekt Kongregacji ds Życia Konsekrowanego i Sekretarz Generalny Kongregacji wyjaśnili na konferencji prasowej, że te szczególne obchody zostały zaplanowane w kontekście 50. rocznicy ogłoszenia dekretu Perfectae caritatis Soboru Watykańskiego II, a także określili niektóre cele Roku Życia Konsekrowanego:

  1. Dziękowanie Bogu za dar życia konsekrowanego, zwłaszcza za 50 lat jego odnowy zgodnie z nauczaniem Soboru.
  2. Przyjmowanie przyszłości z ufnością pokładaną w Panu, któremu konsekrowani ofiarowują całe swoje życie.
  3. Przeżywanie teraźniejszości z pasją, ewangelizując własne powołanie i dając w świecie świadectwo piękna podążania za Chrystusem w różnorodnych formach, w jakich wyraża się życie konsekrowane.

26 lutego 2014 roku na spotkaniu poświęconym prezentacji listu "Radujcie się", pierwszego dokumentu KŻKiSŻA w ramach przygotowań do Roku Życia Konsekrowanego, Kardynał Prefekt, J.E. Braz de Aviz, podał do wiadomości niektóre ustalone daty obchodów:

  • 30 listopada 2014 roku, pierwsza niedziela Adwentu: otwarcie Roku Życia Konsekrowanego.
  • 2 lutego 2016 roku, święto Ofiarowania Pańskiego: zamknięcie Roku.
  • 22 - 24 stycznia 2015 roku: spotkanie ekumeniczne z udziałem niektórych wspólnot życia konsekrowanego innych wyznań chrześcijańskich, w kontekście Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
  • 8 - 11 kwietnia 2015 roku: zjazd osób odpowiedzialnych za formację.
  • 23 - 26 września 2015 roku: zjazd młodych konsekrowanych.
  • 18 - 21 listopada 2015 roku: różne zjazdy poświęcone każdej z form życia konsekrowanego (życie zakonne, instytuty świeckie, itd.).
  • 28 stycznia - 1 lutego 2016 roku: Sympozjum na temat życia konsekrowanego.

Rok Życia Konsekrowanego

Od października 2014 r. do listopada 2015 r. będzie trwał w Kościele powszechnym Rok Życia Konsekrowanego. Okazją do obchodów tego roku jest 50 rocznica dekretu soborowego Perfectae Caritatis o odnowie życia konsekrowanego w Kościele.

W związku z tym wydarzeniem 31 stycznia 2014 r. w Watykanie miała miejsce konferencja prasowa, podczas której został przedstawiony zarys roku poświęconego życiu konsekrowanemu. W czasie konferencji głos zabrał kard. prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Joao Braz de Aviz i jej sekretarz bp José Rodríguez Carballo.

Czytaj więcej: Rok Życia Konsekrowanego