Życie konsekrowanie w świecie

Do Instytutów Świeckich w Polsce!

Zamieszczamy tekst Przesłania śp. Marysi Okońskiej do Instytutów Świeckich w Polsce.

W miarę jak mijają lata, zmieniają się czasy i poglądy, coraz mocniej narasta we mnie przekonanie, że posłannictwem Polski jest zachowanie w świecie wiary w istnienie Boga i potrzeby życia w zjednoczeniu z Nim.

Posłannictwo Polski nie jest polityczne, ekonomiczne czy jakiekolwiek inne. Jest ono religijne, nadprzyrodzone.

Ludzkość coraz bardziej się laicyzuje, ogranicza się do celów ziemskich, doczesnych, zapominając, że człowiek jest stworzony przez Boga i dla Boga, że naszym celem jest Bóg i życie wieczne, a nie doczesne. Idziemy przez Ziemię, ale nie pozostaniemy na niej. Jesteśmy stworzeni przez Boga dla Jego chwały. Naszym zadaniem jest dawać świadectwo tej prawdzie, że jest Bóg i że On jest celem naszego istnienia.

 

"Ta mała licha drzewina,

nie trzeba dębów tysięcy

szeptem się ku mnie przegina -

Jest Bóg i czegóż ci więcej"

pisał Jan Kasprowicz w "Księdze Ubogich"

 

"Jest Bóg i czegóż ci więcej" - ta prawda dzisiaj staje się ludziom daleka, nieznana, obojętna i jakby zapomniana, a często wyśmiewana i prześladowana. Tym bardziej głoszenie tej prawdy, że jest Bóg i żyjemy dla Niego, staje się naszą powinnością, naszym powołaniem. Wszystko inne: cele ekonomiczne, polityczne, społeczne, ziemskie - to sprawa drugorzędna. Żywa wiara w Boga, - to jest główny cel naszego osobistego życia, a także naszej Ojczyzny Polski! Polska - jak wierzę - po to istnieje, aby wypełnić to olbrzymie posłannictwo święte, religijne, nadprzyrodzone. Polska ma dać świadectwo Bogu. W sytuacji, gdy ludzkość coraz bardziej patrzy w ziemię, a nie niebo, Polska ma poderwać świat ku Bogu, w ramiona Odwiecznej Miłości.

Polsko, to jest twój cel. Nie strać go z oczu. Żyj i działaj dla tego odwiecznego celu, a nie zginiesz, nie zagubisz się, nie zatracisz się w bezsensie. Dosięgniesz celów wiekuistych, dosięgniesz samego Boga. Będziesz istnieć wiecznie.

Polsko, Ojczyzno moja! Obudź się, a uratujesz siebie i wypełnisz swoje przeznaczenie. Tego ci życzę z całego mojego serca, serca polskiego, kochającego Boga, Ojczyznę i jej odwieczne cele.

Maria Okońska

28 października 2012r.